Сертифікація ISO 45001

Сертифікація систем охорони праці та техніки безпеки здійснюється за міжнародним стандартом ISO 45001 (OHSAS 18001). Міжнародний стандарт ISO 45001:2018 «Системи менеджменту охорони здоров’я та забезпечення безпеки праці. Вимоги та настанови щодо їх застосування» (Occupational health and safety management systems. Requirement with guidance for use) орієнтований на створення системи управління охороною праці і технікою безпеки організації, як складовою частиною загальної системи менеджменту компанії.

Вимоги стандарту застосовні до організацій усіх типів, незалежно від конкретного сектора економіки (галузі промисловості). На розробку і впровадження системи управління охороною праці мають певний вплив область діяльності організації, її конкретні завдання, продукція, що випускається і послуги, що надаються, а також використовувані технологічні процеси, обладнання, засоби індивідуального та колективного захисту працівників і практичний досвід діяльності в галузі охорони праці.

При сертифікації враховуються:

 1. 1. Фактори для розвитку менеджменту в галузі охорони праці і техніки безпеки.
 2. 2. Політика і цілі в галузі охорони праці і техніки безпеки.
 3. 3. Структура підприємства. Елементи і основні характеристики при впровадженні систем.
 4. 4. Гармонійне поєднання основних завдань підприємства з елементами менеджменту в галузі охорони праці і техніки безпеки.
 5. 5. Документування в галузі охорони праці і техніки безпеки.
 6. 6. Побудова елементів комунікацій підприємства для виконання завдань охорони праці та техніки безпеки.

Система менеджменту підприємства, побудована і сертифікована відповідно до вимог ISO 45001, дозволяє підприємству (організації) створити систему менеджменту здоров’я та безпеки, що дозволяє:

 • здійснювати контроль за небезпечними виробничими факторами;
 • управляти ризиками, що виникають в процесі виробничої діяльності;
 • запобігати виникненню інцидентів, аварій, позаштатних ситуацій;
 • знижувати втрати від невідповідної діяльності;
 • інтегруватися з діючими на підприємстві системами менеджменту;
 • внести позитивні зміни в імідж підприємства.

Роботи по сертифікації передбачають розробку керівництва по ОПТБ, стандарти підприємства та іншу документацію. Процедура сертифікації аналогічна процедурі сертифікації СМЯ.


Просмотреть увеличенную карту